THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.


Milieu

Bij SABIC steken we veel energie in het beschermen van onze omgeving. Dit betekent dat we onze fabrieken zo ontwerpen en bouwen dat ze het milieu zo weinig mogelijk belasten, dat we strenge maatregelen naleven ten aanzien van milieuvervuiling en milieuvriendelijke producten maken. Vanzelfsprekend gaan wij zuinig om met energie, mede om onze emissies van CO2 te beperken.

Wij hechten grote waarde aan het schoonhouden van lucht, water en land. Wij gebruiken daarvoor moderne technologieën. Daarnaast hebben we speciale programma's voor afvalbeheersing om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken. Het grootste deel van ons afval wordt gerecycleerd.

Al onze activiteiten worden regelmatig geïnspecteerd door de relevante overheden , waarbij wordt gecontroleerd of de fabriek aan alle milieueisen voldoet.

De SABIC-vestiging in Genk werd kort na de opening geauditeerd en is sindsdien ononderbroken ISO 14001 gecertificeerd. Dit certificaat bevestigt dat SABIC in Genk over een degelijk milieuzorgsysteem beschikt en op die manier kan garanderen dat het met zijn productie het milieu minimaal belast.